Projecte educatiu

Som una escola que som i deixem ser.

En l’aspecte educatiu: fomentem la capacitat de decisió, el saber expressar els seus sentiments.

En l’aspecte pedagògic: seguirem la vessant del pedagog Loris Malaguzzi, potenciant  la part artística del nen. Procurem habilitar el major nombre de mitjans per poder atendre una major diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals. L’espai es llibertat tenint en compte la relació física amb el mon. L’espai ha de ser viu per ser ric d’oportunitats d’aprenentatge. De l’espai cadascú agafa allò que li ressona amb alguna cosa propera i personal.

L’adult ha de ser present a l’aula . Confiar i creure que l’infant passa per experimentar sense verbalitzar ni plasmar.

Quan dissenyes l’espai , dissenyes la vida de l’escola . Som creadors de bellesa *Meritxell Bonas*

El moviment lliure (Pikler) té una gran presència en el nostre dia a dia.

En l’aspecte instructiu: donem importància a l’adquisició d’hàbits, tècniques, continguts bàsics, potenciem una actitud oberta i receptiva envers els canvis.

En l’aspecte formal: entenem ordre i rutines són necessaris per a la vida i l’educació del nen.

Hem encetat una proposta educativa que permet l’experimentació, el moviment i el contacte amb la natura. Acompanyem als infants a créixer tant en experiències com en actituds i valors.

Una escola activa permet conèixer a l’infant i potenciar-lo a través de l’experiència i la relació amb el medi.

El projecte no deixa de créixer degut al nostre debat educatiu i la motivació per la formació continua.

Malaguzzi diu:

El canvi de cent existeix
El nen
Està fet de cent.
El nen posseeix
Cent llengües
Cent mans
Cent pensaments,
Cent formes de pensar
De jugar i de parlar.
Cent maneres d’escoltar,
De sorprendre i d’estimar,
Cent alegries
Per cantar i entendre,
Cent formes de descobrir,
Cent mons per inventar,
Cent mons per somiar
El nen te cent llenguatges…
Però li roben noranta-nou

Aprenentatge significatiu: es defineix oposant-lo a l’aprenentatge repetitiu o memorístic. Aprendre significativament vol dir que ha de poder atribuir significat a l’objecte d’aprenentatge, ha de poder entendre el sentit del que li presenta com a objecte d’aprenentatge. I així ha d’anar experimentant tantes coses com sigui possible…

Escola bressol a Cardedeu

Escola bressol Petits Artistes

Tancada definitivament.

L'Escola Bressol Petits Artistes ha tancat les seves portes el dia 1 de Setembre de 2022 i no tornarà a obrir.

Volem agraïr a tothom que ens ha fet confiança i s'ha interessat en el nostre projecte al llarg de tots aquests anys.