Projectes

Treball per projectes

Implica el plantejament pel qual els infants construeixen el seu propi coneixement a partir del que saben i el que volen saber. En aquesta etapa de 1-3 es evident que les mestres son les que orienten els projectes.

L’aprenentatge es significatiu.

Escola bressol a Cardedeu